دانشجوی گرامی

برای شرکت در دوره کارسانه علاوه بر تکمیل این فرم و ارسال سوابق رسانه ای و تشکیلاتی خود باید در یک آزمون رسانه ای شرکت کنید. به این صورت که فایل سوالات را از اینجا دانلود کرده و چالش مطرح شده در یکی از سناریوها را انجام دهید. محتوای تولیدی خود را در انتهای این فرم در بخش «آزمون رسانه ای» بنویسید. پس از بررسی سوابق و محتواهای ارسال شده به نفرات برگزیده برای شرکت در دوره کارسانه اطلاع رسانی خواهد شد. ثبت نام نفرات برگزیده هم پس از واریز هزینه دوره (150 هزار تومان) نهایی خواهد شد.

» --
اگر سابقه فعالیت در یکی از تشکل های دانشجویی دانشگاه را دارید، نام تشکل و مدت زمان فعالیت خود را ذکر کنید:
اگر سابقه فعالیت یا همکاری با یکی از نشریات دانشجویی را دارید، نام نشریه و سطح فعالیت و همکاری خود را ذکر کنید:
هر گونه سابق شرکت در دوره های آموزش رسانه و یا فعالیت های رسانه ای خود را ذکر کنید:
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نرسیده به تقاطع مفتح، مجتمع فرهنگی دانشجویی 13 آبان، خبرگزاری دانشجو

طراحی و پیاده سازی: واحد فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجو